-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub  RODO) przekazujemy kilka informacji. Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie państwa danych osobowych, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu w związku z RODO praw.

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Zielone Światło NIP 9512240410 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Juraty 1, 02-905 Warszawa dalej zwana Administratorem.

Z kim można się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Jeśli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można się skontaktować z przedstawicielem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: fundacja@zieloneswiatlo.org lub pisząc na adres: jest Fundacja Zielone Światło, ul. Juraty 1, 02-905 Warszawa.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe i jak jest podstawa prawna ich przetwarzania?

Państwa dane są przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy / umów, których jesteście Państwo stroną lub dotyczą złożonej przez Państwa ofert współpracy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania danych dla celów sprawozdawczości, podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

W jakim zakresie są przetwarzane Państwa dane osobowe i czy są bezpieczne?

Państwa dane są przetwarzane tylko dla celów realizacji umowy lub kontaktu w celu nawiązania współpracy, nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, nie będą przekazywane do Państw trzecich, oraz do innych podmiotów. Spółka posada wdrożoną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeniami do ustawy.

Jakie są Państwa uprawnienia wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych?

Dane będą przetwarzane na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do czasu wycofania Państwa zgody na rozpoczęcie współpracy. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z tym, że wniosek o usunięcie danych / zaprzestanie przetwarzania danych, jest jednoznaczny z odstąpieniem od zwartej umowy / wycofaniem oferty współpracy.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Zielone Światło, ul. Juraty 1, 02-905 Warszawa, tel. 22 780 46 41
e-mail: fundacja@zieloneswiatlo.org , KRS: 0000296993, NIP: 9512240410
konto: 58 1020 1013 0000 0802 0171 6042
RODO