-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

O FUNDACJI

Fundacja Zielone Światło, powołana 29.01.2008 r., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee równości szans i równego statusu obywateli, promuje wolność światopoglądową, wspomaga naukę, promuje wolny obieg informacji, wspiera kulturę i sztukę. (Cele działania Fundacji znajdują się w rozdziale 2 Statutu).

Statut w formacie PDF do pobrania

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Zielone Światło, ul. Juraty 1, 02-905 Warszawa, tel. 22 780 46 41
e-mail: fundacja@zieloneswiatlo.org , KRS: 0000296993, NIP: 9512240410
konto: 58 1020 1013 0000 0802 0171 6042
RODO